Показатели деятельности за 2018 год

Форма 1_Баланс на 31.03.2018 р.

Форма 2_Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2018 р.

Форма 3_Звіт про рух грошових коштів за 1 квартал 2018 р.

Форма 4_Звіт про власний капітал за 1 квартал 2018 р.

* * *

Форма 1_Баланс на 30.06.2018 р.

Форма 2_Звіт про фінансові результати за I півріччя 2018 р.

Форма 3_Звіт про рух грошових коштів за I півріччя 2018 р.

Форма 4_Звіт про власний капітал за I півріччя 2018 р.

* * *

Форма 1_Баланс на 30.09.2018 р.

Форма 2_Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2018 р.

Форма 3_Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців 2018 р.

Форма 4_Звіт про власний капітал за 9 місяців 2018 р.

* * *

Форма 1_Баланс на 31.12.2018 р.

Форма 2_Звіт про фінансові результати за 2018 р.

Форма 3_Звіт про рух грошових коштів за 2018 р.

Форма 4_Звіт про власний капітал за 2018 р.

Форма 5_Примітки до річної фінансової звітності за 2018 р.

Форма 6_Додаток до приміток фінансової звітності за 2018 р.

 

 * * *

Інформація про частку кожного джерела за 2018 рік