Показатели деятельности за 2017 год

Форма 1_Баланс на 31.03.2017 р.

Форма 2_Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2017 р.

Форма 3_Звіт про рух грошових коштів за 1 квартал 2017 р.

Форма 4_Звіт про власний капітал за 1 квартал 2017 р.

* * *

Форма 1_Баланс на 30.06.2017 р.

Форма 2_Звіт про фінансові результати за 2 квартал 2017 р.

Форма 3_Звіт про рух грошових коштів за 2 квартал 2017 р.

Форма 4_Звіт про власний капітал за 2 квартал 2017 р.

* * *

Форма 1_Баланс на 30.09.2017 р.

Форма 2_Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2017 р.

Форма 3_Звіт про рух грошових коштів за 3 квартал 2017 р.

Форма 4_Звіт про власний капітал за 3 квартал 2017 р.

* * *

Форма 1_Баланс на 31.12.2017 р.

Форма 2_Звіт про фінансові результати за 2017 р.

Форма 3_Звіт про рух грошових коштів за 2017 р.

Форма 4_Звіт про власний капітал за 2017 р.

Форма 5_Примітки до річної фінансової звітності за 2017 р.

Форма 6_Додаток до приміток фінансової звітності за 2017 р.