Показники діяльності за 2016 рік

Форма 1_Баланс на 31.03.2016 р.

Форма 2_Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2016 р.

Форма 3_Звіт про рух грошових коштів за 1 квартал 2016 р.

Форма 4_Звіт про власний капітал за 1 квартал 2016 р.

Звіт з охорони праці та техногенної безпеки за 1 квартал 2016 р.

Звіт з пожежної безпеки за 1 квартал 2016 р.

* * *

Форма 1_Баланс на 30.06.2016 р.

Форма 2_Звіт про фінансові результати за 2 квартал 2016 р.

Форма 3_Звіт про рух грошових коштів за 2 квартал 2016 р.

Форма 4_Звіт про власний капітал за 2 квартал 2016 р.

Звіт з охорони праці та техногенної безпеки за 2 квартал 2016 р.

Звіт з пожежної безпеки за 1 півріччя 2016 р.  

* * *

Форма 1_Баланс на 30.09.2016 р.

Форма 2_Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2016 р.

Форма 3_Звіт про рух грошових коштів за 3 квартал 2016 р.

Форма 4_Звіт про власний капітал за 3 квартал 2016 р.

* * *

Форма 1_Баланс на 31.12.2016 р.

Форма 2_Звіт про фінансові результати за 2016 р.

Форма 3_Звіт про рух грошових коштів за 2016 р.

Форма 4_Звіт про власний капітал за 2016 р.

Форма 5_Примітки до річної фінансової звітності за 2016 р.

Форма 6_Додаток до приміток фінансової звітності за 2016 р.